Wie zijn we

Al vanaf de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 voert ons onderzoeksbureau met succes en naar tevredenheid van onze opdrachtgevers klantervaringsonderzoeken uit. Aanvankelijk deden we dit onder de naam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl, en richtten we ons voornamelijk op onderzoeken in het kader van de Wmo.

Op basis van onze jarenlange ervaring begonnen we onze onderzoeksexpertise geleidelijk aan uit te breiden, en voegden we onder andere medewerkerstevredenheidsonderzoeken en prestatiemonitors toe . Ook thematisch gezien verruimden we ons blikveld en breidden we eind 2016 ons aanbod uit met onderzoeken naar de Jeugdwet en de Participatiewet. Verder besloten we ons eveneens te gaan richten op zorgleveranciers die nauw samenwerken met gemeenten. Op die manier kunnen we de meningen en wensen van cliënten van zoveel mogelijk kanten belichten, om vervolgens zo waardevol en rijk mogelijke input te bieden aan beide partijen.

Met al deze uitgebreide activiteiten beseften we dat we de naam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl inmiddels ontgroeid waren, en besloten we ons onder de nieuwe naam Reiger Research verder te ontwikkelen. Deze naamsverandering heeft uiteraard geen consequenties voor onze werkwijze: net als voorheen staan we garant voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en leveren we maatwerk die u in staat stelt om de kwaliteit van uw dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.

‘Reiger’ is een anagram van de voornaam van de oprichter: Gerrie Eijkhout. Net als een reiger bekijken we elke situatie van een afstand om een totaaloverzicht te krijgen, maar dalen we ook af voor een gedetailleerder beeld en duiken we zelfs onder het oppervlak om de diepte in te gaan. Vanaf welke afstand we ook iets bekijken, ons onderzoeksbureau gaat telkens op zoek naar onderliggende oorzaken en het ‘waarom’ achter een antwoord.