Ervaringsonderzoek

Ervaringsonderzoek op maat

Reiger Research is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van ervaringsonderzoek op maat. We kunnen zowel de ervaringen van uw cliënten als de ervaringen van uw medewerkers in kaart brengen. Ons onderzoeksbureau zorgt ervoor dat het ervaringsonderzoek naadloos aansluit bij uw informatiebehoefte. Zo reiken we u de gegevens aan die u nodig hebt om uw beleid te optimaliseren. 

Onderzoeksmethoden
Reiger Research biedt zowel kwantitatief als kwalitatief ervaringsonderzoek aan. Met kwantitatief onderzoek, zoals enquêtes, krijgt u een brede kijk op de ervaringen van cliënten of medewerkers. Kwalitatief onderzoek, zoals een interview of een focusgroep, geeft een gedetailleerd en diepgaand beeld omdat er doorgevraagd wordt naar specifieke ervaringen. Nieuw in onze dienstverlening is het continu-onderzoek waarmee u constant op de hoogte blijft van wat er speelt in uw organisatie. Wij bieden ook abonnementen aan, waarbij we – met een korting tot 20%– voor meerdere jaren in uw gemeente of zorgorganisatie onderzoek doen.

Advies
De methode is afhankelijk van uw informatiebehoefte. We adviseren u graag over de meest geschikte onderzoeksmethode voor uw specifieke situatie. Uiteraard is het altijd mogelijk om methodes te combineren.

Continu-onderzoek
Bij continu-onderzoek worden telkens andere cliënten met dezelfde vragen benaderd. U kunt kiezen voor een online of schriftelijke vragenlijst of voor een telefonisch interview. Het onderzoek vindt plaats op verschillende momenten. Cliënten worden bijvoorbeeld na een huisbezoek voor de eerste keer benaderd. De tweede benadering vindt na een half jaar plaats en gaat over de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning. Voordelen zijn: 

 • Ervaringen van de respondenten zijn actueel
 • Direct inzicht in de resultaten via het dashboard
 • Ontwikkelingen kunnen in de tijd gevolgd worden
 • Resultaten kunnen tussentijds vergeleken worden.

Wij kunnen u helpen om het continu-onderzoek te integreren in uw werkproces. Hierdoor kunt u efficiënter inspelen op ontwikkelingen.

Enquêtes
De inwoners, cliënten of medewerkers kunnen via vragen en stellingen hun meningen en ervaringen delen. Dit kan zowel via een schriftelijke of online enquête. De respondent blijft in beide gevallen anoniem en kan de vragenlijst invullen wanneer dat voor hem of haar uitkomt. Voordelen van een online vragenlijst zijn:

 • Snel en lagere kosten
 • Meer mogelijkheden, bijvoorbeeld vragen met sliders of rangordeschalen
 • Direct inzicht in de resultaten via het dashboard.

Interviews
Telefonische of face-to-face interviews geven inzicht in waarom iets speelt. Ze geven meer details en diepgang dan de enquêtes. Verder is het mogelijk om in te gaan op onderwerpen die door de geïnterviewde zelf aangekaart worden. Voordelen van deze onderzoeksmethode zijn:

 • Interviews kunnen plaatsvinden in een – voor de respondent – vertrouwde omgeving
 • Inzicht in motieven en achtergronden van de antwoorden
 • Gedetailleerde informatie
 • Inzicht in nieuwe thema’s.

Focusgroepen
Een focusgroep is een interactieve bijeenkomst waarbij inwoners, cliënten of medewerkers in gesprek gaan. Een focusgroep kan worden ingezet om te onderzoeken wat de ervaringen zijn van de respondenten, maar ook om de deelnemers te stimuleren mee te denken en suggesties ter verbetering te doen. Voordelen van focusgroepen zijn:

 • Deelnemers kunnen hun eigen mening en ervaringen inbrengen
 • Deelnemers kunnen op elkaar reageren, waardoor er meer inzicht in hun belevingswereld ontstaat
 • Er kan gezamenlijk gebrainstormd worden over suggesties ter verbetering.

Panels
Panelleden ontvangen een paar keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Deze onderzoeken variëren van een korte online vragenlijsten tot discussiegroepen. De voordelen van een panel zijn:

 • Deelnemers kunnen actief meedenken met uw organisatie en nieuwe ideeën genereren
 • Het panel geeft inzicht in de belangen van diverse respondenten
 • De kwaliteit en de uitvoering van het beleid kan getoetst worden.

Contact
Hebt u behoefte aan meer informatie, of bent u benieuwd wat we concreet voor uw gemeente of zorgorganisatie kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.