PRIVACYVERKLARING REIGER RESEARCH

Waarom hebben we gegevens nodig?

Reiger Research verwerkt persoonsgegevens van onderzoeksdeelnemers ten behoeve van onderzoeken in opdracht van bedrijven, gemeenten en andere organisaties. Om onderzoeken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om personen te kunnen benaderen. Onze opdrachtgevers – al dan niet op basis van onze instructies – selecteren personen om deel te nemen aan een onderzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld inwoners, klanten of medewerkers zijn.

DELEN WIJ GEGEVENS MET ANDEREN?

We delen uw persoonsgegevens noch uw antwoorden op onderzoeksvragen met onze opdrachtgevers of met derden. In alle gevallen garanderen wij de anonimiteit van onze onderzoeksdeelnemers.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Schriftelijk onderzoek

Bij een schriftelijk onderzoek ontvangen personen een papieren vragenlijst. Meestal worden die vragenlijsten door ons aangeleverd en door de opdrachtgever verstuurd. In dat geval verwerken wij geen persoonsgegevens.

Soms versturen wij in opdracht van onze opdrachtgever vragenlijsten. Deze gegevens worden in een beveiligd databestand aangeleverd. Het betreft hier de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om vragenlijsten (met een uitnodigingsbrief en een retourenvelop) en herinneringsbrieven te kunnen versturen. Zodra deze acties zijn uitgevoerd, worden de gegevens vernietigd. Om die vragenlijsten en herinneringen te kunnen versturen, werken wij soms samen met een drukkerij. Met deze drukkerij hebben wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.

Kwalitatief onderzoek

Soms willen we als onderzoeksbureau in gesprek gaan met mensen om meer te weten te komen over hun ervaringen, meningen, behoeften en wensen. Dat kan op verschillende manieren: 1. Iemand die meedoet aan een schriftelijk onderzoek kan zich opgeven voor een vervolgonderzoek; 2. Iemand ontvangt via de opdrachtgever een uitnodiging waarin zij rechtstreeks aan ons aan kunnen geven of zij willen meedoen aan het onderzoek of waarin zij kenbaar kunnen maken dat zij niet mee willen doen.

De gegevens van personen die zich opgeven of worden gevraagd voor een kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen en  dergelijke) worden digitaal opgeslagen in een beveiligd bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om deze personen te benaderen voor het maken van een afspraak en om een bevestigingsbrief en eventueel een beloning te kunnen opsturen. Het betreft hier de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres.

Als het onderzoek is afgerond, worden deze persoonsgegevens vernietigd.

Online onderzoek

Personen kunnen ook meedoen via een online vragenlijst. Zij kunnen hiervoor worden uitgenodigd door middel van een e-mailbestand. De geselecteerde deelnemers ontvangen in dat geval een e-mail met een unieke inlogcode. De persoonsgegevens die wij in dat geval gebruiken zijn:

  • Naam
  • E-mailadres.

Soms betreft het een open onderzoek. In dat geval kunnen personen zichzelf opgeven doordat zijzelf hun e-mailadres opgeven om een code te ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang het onderzoek loopt. Zodra het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn verwerkt en geanalyseerd, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Het kan eveneens voorkomen dat personen door middel van een brief worden uitgenodigd voor een online onderzoek. In die brief staat dan een unieke code waarmee zij kunnen inloggen. Voor ons als onderzoeksbureau is er dan geen enkele connectie tussen de codes en de persoonsgegevens.

Zonder toestemming gegevens verzameld?

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld of zonder toestemming gegevens hebben verzameld van bijvoorbeeld minderjarigen of wilsonbekwamen, neem dan contact met ons op via privacy@reigerresearch.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS?

Reiger Research bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en alleen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld: het uitvoeren van onderzoeken. Na realisatie van die doelen is het mogelijk dat we voor analysedoeleinden uw gegevens geanonimiseerd bewaren.

Cookies en soortgelijke technieken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunnen personen bij een later bezoek worden herkend. JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’). Sommige functies op onze site maken hier gebruik van, deze zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@reigerresearch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. Reiger Research zal zo snel mogelijk (in elk geval binnen vier weken) op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

Naam: Reiger Research

Bezoekadres: De Tuier 74

Postadres: Postbus 27  6560 AA Groesbeek

Telefoon: 06 29553722

Website: www.reigerresearch.nl

E–mailadres: info@reigerresearch.nl

KvK: 09131222

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

(Bijgewerkt op 27 augustus 2018)