Gemeenten

Wmo

Via de Wmo is het geregeld dat u als gemeente elk jaar een klantervaringsonderzoek uitvoert, om te toetsen of u wat betreft uw Wmo-doelstellingen nog op de goede weg zit of dat bijsturing wenselijk is. Op die manier kunt u uw dienstverlening voortdurend blijven optimaliseren. Met onze gedetailleerde maatwerkonderzoeken krijgt u hiervoor de juiste tools in handen.

Jeugdwet

Vanaf 2016 dient u als gemeente jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren in het kader van de Jeugdwet. Onze onderzoeken helpen u in kaart te brengen hoe jongeren tussen de 12 en 23 jaar en ouders van kinderen vanaf -9 maanden tot 18 jaar geleverde jeugdzorg ervaren. Zo peilen we onder andere naar ervaringen met opgroeien, zelfredzaamheid en participatie.

Participatiewet

Via de Participatiewet is bepaald dat u als gemeente mede verantwoordelijk bent voor de ondersteuning van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze onderzoeken krijgt u duidelijk in beeld of uw dienstverlening voldoet aan de wensen en verwachtingen van de burgers, en of ze bijvoorbeeld voldoende ondersteund zijn bij het vinden van een geschikte werkplek.