Gemeenten

WMO

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wmo is geregeld dat u als gemeente elk jaar een cliëntervaringsonderzoek moet uitvoeren. Dit onderzoek geeft u de kans om uw dienstverlening en ondersteuning te optimaliseren. Met onze gedetailleerde maatwerkonderzoeken krijgt u hiervoor de juiste tools in handen. We zijn gespecialiseerd in diepgaand onderzoek met extra vragen op basis van uw wensen, bijvoorbeeld over mantelzorg of zorgvrijwilligers.

Jeugdwet

Vanaf 2016 dient u als gemeente jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren in het kader van de Jeugdwet. Onze onderzoeken helpen u in kaart te brengen hoe jongeren en hun ouders de geleverde jeugdhulp ervaren. Zo peilen we onder andere naar ervaringen met opgroeien, zelfredzaamheid en participatie. Hiermee kunt u uw jeugdhulpbeleid optimaliseren en de jongeren in uw gemeente beter helpen.

Participatiewet

Via de Participatiewet is bepaald dat u als gemeente medeverantwoordelijk bent voor de ondersteuning van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze onderzoeken krijgt u duidelijk in beeld of uw dienstverlening voldoet aan de wensen en verwachtingen van de burgers. Ook de ervaringen met het gemeentelijke werkbedrijf kunnen we voor u in kaart brengen.

Schuldhulpverlening

Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met inwoners die (problematische) schulden hebben. Door het groeiend belang van deze hulpverlening is het belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit en effecten van zowel de eigen dienstverlening als de dienstverlening van externe partijen. Reiger Research kan dit voor u onderzoeken. Zo kunt u uw beleid op het gebied van schuldhulpverlening onder de loep nemen en indien nodig verbeteren.