Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dient u als gemeente elk jaar een cliëntervaringsonderzoek te organiseren. Hiermee peilt u hoe de inwoners van uw gemeente de maatschappelijke ondersteuning ervaren. U mag als gemeente zelf bepalen door wie u de onderzoeken laat uitvoeren. De VNG adviseert om hiervoor een onafhankelijke partij in de arm te nemen. Reiger Research is een betrouwbare partner met ruime ervaring als het gaat om objectieve en op maat gemaakte onderzoeken in het sociale domein.

Het onderzoek bestaat uit een standaardvragenset die verplicht ingezet moet worden voor de landelijke benchmark. Dit kan naar eigen keuze aangevuld worden met extra onderzoeksonderwerpen en -vragen. Hierdoor kan het onderzoek optimaal bijdragen aan het leveren van de informatie die u nodig heeft om uw beleid te evalueren en te verbeteren.

Kwaliteit maatschappelijke ondersteuning (verplicht)
Dit standaard en verplichte onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van uw cliënten met de dienstverlening en de kwaliteit van de oplossingen. We adviseren u om gebruik te maken van schriftelijke vragenlijsten aangevuld met verdiepingsvragen passend bij uw informatiebehoefte. Hierdoor voldoet het onderzoek niet alleen aan de wettelijke eisen, maar biedt het u ook de tools om zaken echt aan te pakken. Het onderzoek kan verder aangevuld worden een kwalitatieve onderzoeksmethode zoals interviews of focusgroepen. De kwalitatieve onderzoeken geven u noodzakelijke achtergrondinformatie over de kwaliteiten en verbeterpunten van uw beleid.

Toegang tot ondersteuning (aanvulling)
Gemeenten hebben de toegang tot ondersteuning op verschillende manieren geregeld. Sommige gemeenten werken met één centraal team, andere gemeenten werken met meerdere teams. Het is in elk geval belangrijk dat inwoners deze teams goed kunnen benaderen als zij een (hulp)vraag hebben. Het onderzoek geeft inzicht in:

 • De bereikbaarheid en vindbaarheid van het team
 • De informatievoorziening door en over het team
 • Het contact met de medewerkers
 • De kwaliteit van de vraagverhelderingsgesprekken
 • De dienstverlening en ondersteuning door de professionals
 • De keuze van de gevonden oplossingen

Voor dit onderzoek kan zowel gekozen worden voor een kwantitatieve als een kwalitatieve methode. U kunt ook kiezen voor een continu-onderzoek, waarbij een klant na afloop van het contact benaderd wordt voor het onderzoek. Het voordeel van een continu-meting is dat u voortdurend op de hoogte blijft van de stand van zaken in uw gemeente.

Mantelzorgers (aanvulling)
Binnen de uitvoering van de Wmo vormen mantelzorgers een belangrijke groep. Het is dus cruciaal dat u als gemeente op de hoogte bent van de taken, beweegredenen, eventuele belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Een onderzoek onder mantelzorgers levert inzichten op in:

 • De rol van de mantelzorger
 • De reden(en) om mantelzorger te zijn
 • De draagkracht en draaglast onder mantelzorgers
 • De ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers
 • De effectiviteit van de ondersteuning
 • Ervaren waardering

We adviseren u om gebruik te maken van schriftelijke vragenlijsten of focusgroepen.

Zorgvrijwilligers (aanvulling)
Vrijwilligers vormen het cement van een leefbare samenleving. Het is dus van groot belang om te weten wat er leeft onder hen. Een specifieke groep vrijwilligers bestaat uit zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers bieden in een georganiseerd verband zorg en ondersteuning aan anderen. Met dit onderzoek inventariseren we de:

 • Achtergronden en motivatie zorgvrijwilligers
 • Taken die zorgvrijwilligers uitvoeren
 • Werkdruk en belasting door zorgvrijwilligers
 • Ondersteuningsbehoeften van zorgvrijwilligers
 • Effectiviteit van de ondersteuning
 • Ervaren waardering

We adviseren u om gebruik te maken van schriftelijke vragenlijsten of focusgroepen.

Maatschappelijke participatie (aanvulling)
‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatie-samenleving,’ zei Willem-Alexander in zijn eerste troonrede. Maar hoe staat het nu met de participatiesamenleving? Zorgen mensen voor elkaar? Hoeveel mensen doen aan vrijwilligerswerk? Komt eenzaamheid voor en zo ja, bij welke doelgroepen het meest? Het onderzoek kan inzicht geven in:

 • Deelname aan verenigingen
 • Betrokkenheid bij de buurt
 • Verlenen van mantelzorg
 • Meedoen aan vrijwilligerswerk
 • Sociale samenhang
 • Eenzaamheid

Hiermee meet u in hoeverre de burgers van uw gemeente betrokken zijn bij de samenleving en kunt u vroegtijdig problemen als gebrek aan sociale cohesie of eenzaamheid signaleren. We adviseren u om gebruik te maken van schriftelijke vragenlijsten of focusgroepen.

Contact
Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld; u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.