Participatiewet

Participatiewet

Via de Participatiewet is geregeld dat gemeenten burgers met een afstand tot een arbeidsmarkt helpen bij het vinden of uitvoeren van werk. Met de ervaringsonderzoeken van Reiger Research krijgt u duidelijk in beeld of uw dienstverlening voldoet aan de wensen en verwachtingen van de inwoners in uw gemeente. Dit geeft u de mogelijkheid om uw beleid op het gebied van de Participatiewet te evalueren en optimaliseren. Gezien de doelgroep en het onderwerp adviseren wij om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals face-to-face interviews of telefonische interviews.

Werk en inkomen
Gemeenten sturen werkbedrijven aan die helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Dit cliëntervaringsonderzoek biedt inzicht in:

 • De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente en het werkbedrijf
 • De informatievoorziening door de gemeente en het werkbedrijf
 • De dienstverlening van gemeente en werkbedrijf
 • De effectiviteit van de re-integratie en de bijbehorende begeleiding.
participatiewet, gemeente, cliëntervaringsonderzoek

Armoedebeleid
Gemeenten kennen allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Om inzicht te krijgen in de mate waarin deze regelingen bijdragen aan een verbetering van de positie van de doelgroep, kunnen we onderzoeken wat de ervaringen van uw cliënten zijn met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • De informatievoorziening over regelingen
 • Het contact met de medewerkers van uw gemeente
 • Het aanvragen van regelingen
 • Het nut en het gebruik van de regelingen.

Werkgeversonderzoek
Tijdens dit onderzoek brengen we de ervaringen van werkgevers in kaart met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Bij dit onderzoek kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Bereikbaarheid van uw gemeente en het werkbedrijf
 • Informatievoorziening over de Participatiewet, zoals ondersteuningsregelingen
 • Begeleiding van werkgevers door uw gemeente en het werkbedrijf
 • De motivatie van de cliënten bij trajecten voor scholing of werkervaring
 • Ondersteuning van cliënten door bijvoorbeeld werkcoaches
 • Effectiviteit van regelingen en andere vormen van ondersteuning

De resultaten kunnen uitgesplitst worden naar sectoren en achtergronden van werkgevers en – waar mogelijk – achtergronden van cliënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van schriftelijke vragenlijsten en kan ter verdieping worden uitgebreid met vijftien interviews met cliënten en/of werkgevers.

Contact
Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.