Jeugdwet

Jeugdwet

In de Jeugdwet is opgenomen dat u als gemeente elk jaar dient te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning ervaren. Reiger Research brengt voor u in kaart hoe jongeren tussen de 12 en 23 jaar en ouders van kinderen vanaf -9 maanden tot 18 jaar de geleverde jeugdhulp waarderen. Met ons op maat gemaakte onderzoek kunt u uw beleid met betrekking tot de jeugdhulp onder de loep nemen en indien nodig verbeteren. Doordat Reiger Research uitgaat van uw informatiebehoefte, hebben onze rapporten een duidelijke meerwaarde voor u als gemeente.

Kwaliteit jeugdhulpverlening
Met dit cliëntervaringsonderzoek peilen we de kwaliteit van de jeugdhulp. Ook kunnen we onderzoeken hoe cliënten de dienstverlening van de wijkteams ervaren. Tot slot onderzoeken we wat de effecten van de hulpverlening zijn op:

  • Het opgroeien van jongeren
  • De zelfstandigheid van jongeren
  • De zelfredzaamheid van jongeren
  • De participatie van jongeren in hun omgeving en het contact met anderen

De doelgroep – vooral de jongeren – is lastig te benaderen voor een onderzoek. Daarom adviseren we een kwalitatief onderzoek via interviews of focusgroepen.

Toegang tot ondersteuning
Gemeenten hebben de toegang tot ondersteuning op verschillende manieren geregeld. Sommige gemeenten werken met één centraal team, andere gemeenten werken met meerdere teams. Het is in elk geval belangrijk dat inwoners deze teams goed kunnen benaderen als zij een (hulp)vraag hebben. Het onderzoek geeft inzicht in:

  • De bereikbaarheid en vindbaarheid van het team
  • De informatievoorziening door en over het team
  • Het contact met de medewerkers
  • De kwaliteit van de vraagverhelderingsgesprekken
  • De dienstverlening en ondersteuning door de professionals
  • De keuze van de gevonden oplossingen

Voor dit onderzoek kan zowel gekozen worden voor een kwantitatieve als een kwalitatieve methode. U kunt ook kiezen voor een continu-onderzoek, waarbij een cliënt na het contact een vragenlijst ontvangt. Het voordeel van een continu-meting is dat u doorlopend op de hoogte blijft van de stand van zaken in uw gemeente.

Contact
Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.