Jeugdwet

In de Jeugdwet is opgenomen dat u als gemeente elk jaar dient te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Onze onderzoeken helpen u in kaart te brengen hoe jongeren tussen de 12 en 23 jaar en ouders van kinderen vanaf -9 maanden tot 18 jaar geleverde jeugdzorg ervaren. 

Hieronder volgt een overzicht met onze onderzoeksdomeinen, met per tabblad telkens een korte toelichting, doelstelling, omschrijving van de doelgroep(en) en geschikte methoden. Uiteraard is het mogelijk om methoden te combineren of andere variaties te kiezen. Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld; u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.

Met dit klantervaringsonderzoek peilen we de kwaliteit van de jeugdhulpverlening. Hierbij gaan we in op de ervaringen van uw klanten met de toegang tot voorzieningen en de uitvoering van de zorg. Ook kunnen we onderzoeken hoe klanten de dienstverlening van de wijkteams (hebben) ervaren. Tot slot onderzoen we wat de effecten van de hulpverlening zijn op:

 • Het opgroeien van jongeren
 • De zelfstandigheid van jongeren
 • De zelfredzaamheid van jongeren
 • Het mee kunnen doen van de jongeren in hun omgeving en het contact met anderen

Voor dit onderzoek kan zowel gekozen worden voor een kwantitatieve als een kwalitatieve methode. De doelgroep – vooral de jongeren – is wat lastiger te benaderen voor een onderzoek. Daarom adviseren we om te kiezen voor een kwalitatief onderzoek door middel van bijvoorbeeld face-to-face interviews of focusgroepen.

 • Doelstelling
  De doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de (achtergronden van de) ervaringen van jongeren en ouders met kinderen die jeugdhulp ontvangen. Ook de uitvoering van het beleid met betrekking tot de Jeugdwet wordt onder de loep genomen, zodat u uw beleid en de uitvoering daar waar mogelijk kunt verbeteren.
 • Doelgroep
  De doelgroepen van het klantervaringsonderzoek zijn alle jongeren (12-23 jaar) en (aanstaande) ouders met kinderen (0-18 jaar) die in het kader van de Jeugdwet zorg ontvangen. Het kan hierbij gaan om individuele voorzieningen, overige voorzieningen, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 3. Focusgroepen (vier bijeenkomsten – twee keer met jongeren en twee keer met ouders – met 7 tot 10 personen)
 4. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)

Gemeenten hebben voor inwoners met een (hulp)vraag de toegang tot ondersteuning op verschillende manieren geregeld. Sommige gemeenten werken met één centraal team, andere gemeenten werken met meerdere teams. Het is in elk geval belangrijk dat inwoners deze teams goed kunnen benaderen als zij een (hulp)vraag hebben. Het onderzoek geeft inzicht in:

 • Bekendheid met het team
 • Bereikbaarheid en vindbaarheid van het team
 • Informatievoorziening door en over het team
 • Het contact met de medewerkers
 • Kwaliteit van de vraagverhelderingsgesprekken
 • Dienstverlening en ondersteuning door de professionals
 • De keuze van de gevonden oplossingen

Voor dit onderzoek kan zowel gekozen worden voor een kwantitatieve als een kwalitatieve methode. U kunt ook kiezen voor een continu-onderzoek, waarbij een klant na afloop van het onderzoeksproces een vragenlijst ontvangt. Het voordeel van een continumeting is dat u elk kwartaal inzicht krijgt in de resultaten.

 • Doelstelling
  De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de klantervaringen met de toegang tot ondersteuning, zodat u (de uitvoering van) uw beleid met betrekking tot de toegang tot ondersteuning daar waar mogelijk kunt verbeteren.
 • Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit inwoners die zich met een (hulp)vraag bij uw gemeente of een sociaal team hebben gemeld.
 • Geadviseerde onderzoeksmethoden
 1. Schriftelijke vragenlijsten
 2. Continu-onderzoek door middel van schriftelijke vragenlijsten
 3. Face-to-face interviews (25 bruikbare interviews)
 4. Focusgroepen (drie bijeenkomsten met 7 tot 10 personen)
 5. Telefonische interviews bestaande uit een aantal gesloten vragen met de mogelijkheid tot toelichting (50 interviews)