Zorginstellingen & Zorgleveranciers

Zorginstellingen & zorgleveranciers

Met onze ervaringsonderzoeken krijgt u als zorginstelling of zorgleverancier diepgaand inzicht in de ervaringen van uw cliënten of medewerkers. Hiermee kunt u uw diensten en producten nog beter afstemmen op de wensen en verwachtingen. Elk ervaringsonderzoek wordt door Reiger Research voor uw organisatie op maat gemaakt. Samen met u denken we na over de informatie die voor u belangrijk is. We formuleren gepaste vragen en adviseren welke onderzoeksmethoden het beste ingezet kunnen worden om de gewenste informatie boven water te krijgen.

Concreet richten we ons op de volgende doelgroepen en onderzoeksvragen.

Hulpmiddelen
Als leverancier van rolstoelen, rollators, douchezitjes, trapliften, aangepaste fietsen of andere hulpmiddelen is het belangrijk om op de hoogte te blijven van wat cliënten vinden van uw dienstverlening en van uw producten. Ons cliëntervaringsonderzoek geeft u inzicht in de ervaring met:

 • Uw serviceverlening
 • De kwaliteit van uw producten
 • De bereikbaarheid van uw bedrijf

Voor dit onderzoek raden we aan om gebruik te maken van schriftelijke enquêtes, eventueel aangevuld met telefonische interviews.

Huishoudelijke hulp
Als leverancier van huishoudelijke hulp wilt u uiteraard op de hoogte blijven van de ervaringen van uw cliënten met uw dienstverlening. Door ons cliëntervaringsonderzoek kunt u meer inzicht krijgen in zaken als:

 • De vaardigheid van de hulp
 • De vriendelijkheid van de hulp
 • De aanspreekbaarheid van en communicatie met de hulp
 • De (telefonische) bereikbaarheid van uw bedrijf
 • Vervanging bij vakantie of ziekte
 • De beleving van de klant: komt de geleverde hulp overeen met de wensen en verwachtingen van de cliënt?

We bieden zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek aan op dit gebied. Het beste beeld krijgt u bij een combinatie van schriftelijke enquêtes met een kwalitatieve methode zoals interviews of focusgroepen.

Jeugdhulp
Het leveren van jeugdhulp vergt een nauwe en intensieve samenwerking tussen de begeleider en de jongere, waarbij zaken als vertrouwen en integriteit cruciaal zijn. Via onze op maat gemaakte onderzoeken maken we voor u inzichtelijk hoe de ondersteunde gezinnen de hulp van uw begeleiders ervaren. Hierbij peilen we de volgende zaken:

 • Communicatie met de medewerker
 • Deskundigheid van de medewerker
 • Integriteit van de medewerker
 • Sociale vaardigheden en inlevingsvermogen van de medewerker

Verder gaan we na in hoeverre het gezin vindt dat de geboden hulp bijdraagt aan een verbetering van de situatie. Gezien het onderwerp adviseren we gebruik te maken van kwalitatieve methodes zoals face-to-face-interviews of telefonische interviews.

Werkbedrijven
Als werkbedrijf wilt u uiteraard graag de vinger aan de pols houden en op de hoogte blijven van de ervaringen van uw cliënten. Met onze ervaringsonderzoeken brengen we voor u in kaart hoe de cliënten uw ondersteuning ervaren. In het onderzoek gaan we dieper in op de volgende aspecten:

 • Communicatie met het werkbedrijf
 • Bereikbaarheid van de medewerkers
 • Kwaliteit van ondersteuning en cursussen
 • Mate waarin de gevonden werkplek aansluit bij de cliënt
 • Meerwaarde van de begeleiding voor de cliënt

Gezien de doelgroep en het onderwerp adviseren wij om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals face-to-face interviews of telefonische interviews.

Medewerkerservaringonderzoek (MEO)
Als zorginstelling of zorgleverancier wilt u niet alleen op de hoogte zijn van de ervaringen van uw cliënten, maar ook van uw medewerkers. Met het medewerkerservaringsonderzoek (MEO) van Reiger Research krijgt u inzicht in de tevredenheid van uw personeel en kunt u eventuele problemen aanpakken. Het onderzoek besteedt onder andere aandacht aan:

 • De werkomgeving en werksfeer
 • De communicatie
 • De werkdruk
 • Mate waarin er efficiënt gewerkt kan worden
 • Betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers
 • Talentontwikkeling en opleidingsmogelijkheden

We bieden zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek aan op dit gebied. Het beste beeld krijgt u bij een combinatie van online enquêtes met een kwalitatieve methode zoals interviews of focusgroepen.

Contact
Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld; u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie te bespreken.