Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Er komen steeds meer burgers met (problematische) schulden. Elke gemeente helpt deze mensen op hun eigen manier: door eigen dienstverlening of door het inschakelen van externe schuldhulpverleners. Door het groeiend belang van deze hulpverlening is het cruciaal om inzicht te hebben in de kwaliteit en effecten ervan. Hiervoor is kennis van de ervaringen van inwoners die te maken hebben (gehad) met schuldhulpverlening nodig. Reiger Research gaat voor u met deze burgers is gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de ervaringen met en kwaliteit van de schuldhulpverlening. Onze rapporten en analyses geven u als gemeente vervolgens de mogelijkheid om uw beleid te optimaliseren.

Schuldhulpverlening
Elke gemeente heeft haar eigen manier om mensen met schulden te helpen. Om inzicht te krijgen in de dienstverlening van zowel de gemeente als externe partijen, kunnen we de ervaringen van uw cliënten onderzoeken met betrekking tot:

  • De toegankelijkheid van schuldhulpverlening
  • Het contact met en de dienstverlening van uw gemeente (zoals de informatievoorziening, het aanbod van workshops/cursussen en het doorverwijzen naar schuldhulpverleners)
  • De dienstverlening van (externe) schuldhulpverleners
  • De effecten van het schuldhulpverleningstraject

Gezien de doelgroep en het onderwerp adviseren wij om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals face-to-face interviews of telefonische interviews.

Contact
Aangezien onze onderzoeken maatwerk zijn, staan er geen prijzen bij vermeld. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.