Rapportage

Rapportage

Reiger Research verzorgt de rapportages met de resultaten van het ervaringsonderzoek. We werken hierbij nauw samen met de (beleids)medewerkers van uw gemeente of zorgorganisatie. Tevens proberen we samen met u het onderzoek te gebruiken om te toetsen of uw beleid doeltreffend is. Hiervoor bestuderen we beleidsstukken en bespreken we uw kerndoelstellingen (wat wilt u nu echt bereiken?). Zo kunt u gericht aan de slag met de resultaten van het onderzoek en hebben de uitkomsten van het onderzoek een echte meerwaarde voor u. We betrekken ook graag leden van adviesraden.

We kennen twee soorten rapportages: de dashboard-rapportage en het analyse-rapport.

Dashboard-rapport
Bij de dashboard-rapportage ontvangt u van ons een speciale link waarmee u de onderzoeksresultaten in real time kunt volgen. Zo hebt u direct zicht op de resultaten. Hierdoor kunt u zaken snel en efficiënt aanpakken. Het dashboard-rapport bieden wij gratis aan.

Analyse-rapport
In het analyse-rapport zijn de resultaten uitgewerkt, maar er wordt ook een uitgebreide analyse aan toegevoegd. Bij een kwantitatief rapport betreft het een uitgebreide statistische analyse en bij een kwalitatief onderzoek een analyse van de ervaringen en meningen van de onderzoeksdeelnemers. Hiermee biedt Reiger Research meer diepgang dan de meeste andere onderzoeksbureaus.

Implementatie
Samen met onze partners kunnen wij helpen om de verbeteringen te implementeren in uw processen en de praktische uitvoering ervan. Hierdoor kunt u komen tot resultaatoptimalisatie; betere cliëntervaringen, efficiëntere processen en wellicht ook kostenbesparingen.

Contact
Hebt u behoefte aan meer informatie, of bent u benieuwd wat we concreet voor uw gemeente of zorgorganisatie kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.